دُکینیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه.

ایشان پیروان فضل بن دکین ملائی می باشند. وی که در سال 130هجری قمری به دنیا آمده و در سال 219هجری قمری وفات یافته است، از مشایخ بخاری و مسلم بوده است. فضل شیعی مذهب بوده و طائفه منسوب به او دُکینیه خوانده می شود. [۱]

آیت الله سید مهدی روحانی در دست نوشته های خویش این فرقه را به نقل از محمد بن احمد خوارزمی در مفاتیح العلوم یکی از پنج فرقه زیدیه معرفی کرده و در ادامه به خوارزمی اشکال می کند که «به هر نوع که حساب کنیم، فرق زیدیه از پنج فرقه بیشتر است». [۲]

دائرة المعارف تشیع درباره ایشان می نویسد: «اعتقاداتشان شبیه جارودیه بوده و با این تفاوت که ایشان طلحه و زبیر و عایشه را تکفیر کرده اما از بقیه صحابه به نیکی یاد می کنند». [۳]

پانویس

  1. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج12، ص346 / الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج5، ص387 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص49
  2. مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص49
  3. دائرة المعارف تشیع، ج4، ص281