اخنس

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

در تراجم خوارج، توضیحی درباره این فرد به چشم نمی خورد. تنها محمد شهرستانی از وی با نام اخنس بن قیس یاد می کند. کتاب های فرق وی را از جمله ثعالبه ذکر کرده اند و نوعاً بـه اختلاف معبد بن عبدالرحمن با وی اشاره دارند.

قابل ذکر است که احمد بن علی مقریزی در المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، می نویسد: وی را «اخنس» نامیده اند از آن جهت که وی «خَنَسَ عنهم» یعنی از آن ها ( ثعالبه) رجوع کرد. با این حساب می توان گفت اخنس نام مؤسس این فرقه نیست و لقبی است که به واسطه عملکرد او به وی عطا کرده اند. [۱]


پانويس

  1. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص119 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص355