کوزیه (کوزیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

الفرق المفترقة بین اهل الزیغ و الزندقة می نویسد: کوزیه بول و غائط بر زمین تجویز نمی کرده اند چرا که زمین مسجد است و به همین سبب در نهرها و کوزه ها قضای حاجت می نمودند. [۱]

ابن کمال پاشا در الفرق و المذاهب به این فرقه اشاره کرده ولی در نسخه ای از این کتاب، نام این فرقه به صورت کوریه به راء مهمله ضبط شده است. در این کتاب، عقیده این گروه چنین معرفی شده است که «کسی حق ندارد دیگری را مس کند چرا که نمی داند آیا پاک است یا نجس» وی در جای دیگر درباره این فرقه می نویسد: «ایشان در طهارت بسیار شدید هستند». [۲]

همچنین پس از آن که کتـاب هفتاد و سه ملت از فرقـه ای با عنوان لوزیه یـاد می کند، محمد جواد مشکور در پاورقی می نویسد: ظاهراً این نام مصحف کوزیه است [۳]

پانویس

  1. الفرق المفترقة بین اهل الزیغ و الزندقة، عثمان بن عبدالله عراقی، ص18
  2. الفرق و المذاهب، ابن کمال پاشا، ص91و134
  3. هفتاد و سه ملت، ص50