کوذشاهیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خرّمیه.

علی بن حسین مسعودی این فرقه و فرقه کوذکیه را از فرق خرّمیه برشمرده و محل سکونت آنان را مورد اشاره قرار می دهد. [۱]

مسعودی در التنبیه و الاشراف می نویسد: «گروهی از ایشان در نواحی اصبهان، برج، کرج، ابی دلف، رزّین، . . . رستاق الورسنجان، بلاد سیروان . . . بلاد ماسبذان و همذان و ماه الکوفه، ماه البصره و آذربایجان و ارمینیه و قم و قاشان و ری و خراسان و سایر زمین های عجم . . . » [۲]

پانویس

  1. التنبیه و الاشراف، علی بن حسین مسعودی، ص306
  2. التنبیه و الاشراف، علی بن حسین مسعودی، ص306