کنزیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ایشان بر این عقیده اند که سزاوار نیست کسی مال خود را [گویا مراد صدقات و خراجات است] به کسی بدهد، زیرا ممکن است آن فرد مستحق نباشد، بلکه باید آن را در زمین گنج (کنز) کند تا آن که اهل حق ظاهر شوند [غلبه کنند]. [۱]

نظیر همین عقیده، بدون این که منسوب به فرقه ای از خوارج گردد در هفتاد و سه ملت مورد اشاره قرار گرفته است. [۲]

پانویس

  1. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص40
  2. هفتاد و سه ملت، ص72