وهمیه (از جبریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از جبریه. [۱]

السواد الاعظم، نام ایشان را به صورت وهمیان ضبط کرده است. [۲]

هفتاد و سه ملت می نویسد: « وهمیه گویند برای کلام خلق و افعال ایشان ذاتی نیست. قول و فعل آدمی عرضی است و بقایی ندارد. گفتار و کردار آدمی وهم است. وهم را حساب و کتابی نباشد. تصور ثواب و عقاب بر وهم، جهل است.» [۳]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص461 / رسالة معرفة المذاهب، ص12 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص698
  2. ترجمه السواد الاعظم، حکیم سمرقندی، ص178
  3. هفتاد و سه ملت، ص35