وهبیه (اِباضیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از وهبیه (اباضیه))
پرش به: ناوبری، جستجو

از اِباضیه. [۱]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره این فرقه می نویسد: «این فرقه از گروههای اصلی مذهب اباضی است و بخش عمده اباضیان به این شاخه تعلق دارند. عنوان وهبیه به زمان امامت عبدالوهاب بازمی گردد که چندین گروه با او به مخالفت برخاسته، عَلَم طغیان برافراشتند. این گروهها همه در مقابل اکثریت اباضیان که به امام خود وفادار مانده بودند، قرار گرفتند و جمهور اِباضیه به نام امام خود، وهبی یا وهابی نامیده شدند، اگرچه اسموگورزوسکی می گوید که عنوان وهبی از نام عبدالله بن وهب گرفته شده که در آن جای تأمل است». [۲]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص8 / فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص302
  2. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج2، ص331