وقوفیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

محقق اردبیلی فرقه یازدهم از صوفیه را واقفیه و وقوفیه معرفی کرده و می نویسد: «این فرقه از آن جهت خود را این نام نهاده اند که چنانچه اظهار می کنند اعتقاد ایشان آن است که هیچ کس را بر اسرار معرفت جز ایشان وقوف حاصل نشده و خدا را به غیر ایشان کسی نشناخته و غیر ایشان کسی بر سرّ وحدت واقف نشد. اما متابعان شریعت ایشان را توقفیه نام کرده اند، چون دانسته اند که این فرقه توقف نموده اند در عمل کردن به احکام شرعیه و کسب کردن علوم دینیه و دیگر به سبب آن که این جماعت می گویند که دلیل عقلی و نقلی موجب توقف سالک است... پس اگر کسی بخواهد خدا را ببیند و بشناسد و بر اسرار معرفت او وقوف یابد از کسب علوم دینیه روی بتابد.» [۱]

رک: واقفیه.

پانویس

  1. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص581