واقفیه (از صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه. [۱]

عبدالمنعم حفنی می نویسد: «ایشان از صوفیه مبطله هستند». [۲]

محقق اردبیلی فرقه یازدهم از صوفیه را واقفیه و وقوفیه معرفی کرده و می نویسد: «این فرقه از آن جهت خود را این نام نهاده اند که چنانچه اظهار می کنند اعتقاد ایشان آن است که هیچ کس را بر اسرار معرفت جز ایشان وقوف حاصل نشده و خدا را به غیر ایشان کسی نشناخته و غیر ایشان کسی بر سرّ وحدت واقف نشد. اما متابعان شریعت ایشان را توقفیه نام کرده اند، چون دانسته اند که این فرقه توقف نموده اند در عمل کردن به احکام شرعیه و کسب کردن علوم دینیه و دیگر به سبب آن که این جماعت می گویند که دلیل عقلی و نقلی موجب توقف سالک است... پس اگر کسی بخواهد خدا را ببیند و بشناسد و بر اسرار معرفت او وقوف یابد از کسب علوم دینیه روی بتابد.» [۳]

پانویس

  1. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص302 / موسوعة الصوفیة، عبدالمنعم حفنی، ص996
  2. موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص689
  3. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص581