وحدتیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان صوفیه. [۱]

لویی ماسینیون ایشان را همان زندقه، همان وجودیه و همان حاتمیه معرفی می کند. [۲]

مرحوم محقق اردبیلی می نویسد: «فرقه اول [از فروع مذاهب صوفیه] وحدتیه اند. ایشان به وحدت وجود قائلند و همه کس و همه چیز را خدا می دانند و چنانکه گذشت این گروه از نمرود و شدّاد بدترند از آن جهت که جمیع اشیاء را خدا می دانند.» [۳]

سرجان ملکم در تاریخ ایران [۴] نیز همین مطلب را نقل کرده است.

زین العابدین شیروانی در ریاض السیاحة می نویسد: « وحدتیه می گویند که وجود مطلق، جناب حق سبحانه و تعالی است و وجود عین واجب است. تجزّی و انقسام هم قائل نیستند بلکه منبسط شده در هیاکل موجود است. [۵]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص318 / منهاج البراعة، شرح نهج البلاغة، دنبلی خویی، ج13، ص140
  2. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص187
  3. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص568
  4. تاریخ ایران، سرجان ملکم، ج2، ص137
  5. ریاض السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص303