ملاحده (اسماعیلیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان اسماعیلیه.

فریدون بدره ای در پاورقی کتاب فرقه اسماعیلیه، می نویسد: «نام هایی که اسماعیلیان بدان خوانده شده اند بر دو گونه است: یکی نام هایی است که خود بر خویشتن نهاده اند، و دیگر نام هایی که دشمنان آن ها بدان ها داده اند. ما برای مزید استفادت خوانندگان این نام ها را که از کتب مختلف تواریخ و سیر و ملل و نحل استخراج کرده ایم ذکر می کنیم. اسماعیلیان خود را سباعی، اسماعیلی باطنی، اصحاب تعلیم، اصحاب الدعوة الهادیة، اصحاب الدعوة الهادیة المهدیة، اسماعیلیه، اهل تأویل، اهل تأیید، اهل تربیت و اهل حق خوانده اند. و دشمنانشان بر آن ها اسامی قرمطیه، ملاحده، زندیق، معطل، فاسق، کافر، ثنوی، مجوسی، اباحی، مقنعیه، بابکیه، صباحیه، محمره، مبیضه، فداویه، حشیشیه و مزدکیه نهاده اند. » [۱]

محمد جواد مشکور بدون ذکر مأخذ مشخصی می نویسد: «این لقب را مخالفان حسن صباح به ایشان داده اند. [۲] در صورتی که سخن مشکور صحیح باشد، معلوم می شود ملاحده نام تمام اسماعیلیه نیست و تنها بر پیروان حسن صباح اطلاق می شده است. [۳]

پانویس

  1. فرقه اسماعیلیه، مارشال هاجسن، ص2
  2. فرهنگ فِرَق اسلامی، ص426
  3. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص265 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص618