مخترعه (قائلین به نجاست عرق حائض و جنب)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

قائلین به نجاست عرق زن حائض و مرد جنب.

محمد جواد مشکور به نقل از نسخه ای خطی با نام الفرق و التواریخ می نویسد: «نام شیخ ایشان معلوم نیست ایشان می گفتند عرق زن حائض و همچنین مرد جنب نجس است. » [۱]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص398