مجلده

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نام باطنیه در خراسان. [۱]

محمدباقر موسوی خوانساری در روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات به نقل از محمد شهرستانی می نویسد: « باطنیه القاب بسیاری در زبان اقوام مختلف دارند، در عراق، باطنیه و قرامطه و مزدکیه نامیده می شوند و در خراسان، تعلیقیه و مجلّده. و ایشان خود را اسماعیلیه می خوانند. » [۲] این در حالی است که در الملل و النحل، همین عبارت وجود دارد با این تفاوت که نام اسماعیلیه در خراسان تعلیمیه و ملحده ضبط شده است. [۳]

پانویس

  1. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص336
  2. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص336
  3. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص172