متعالیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد جواد مشکور به نقل از نسخه ای خطی با نام الفرق و التواریخ به نام ایشان، اشاره کرده و می نویسد: «نام شیخ ایشان معلوم نیست و گفتند که اگر قطره ای خمر در ظرفی از آب بریزد و انسان از آن بنوشد، کافر گردد، خواه عالم به افتادن آن قطره در آن ظرف باشد یا نباشد. » [۱]

کتاب مذکور فاقد ارزش علمی است.

رک: مطبخیه.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص388