مبرقعیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیعه.

ایشان پیروان موسی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم علیهم السلام می باشند.

محمد جواد مشکور با استناد به فرق الشیعة از این فرقه نام می برد و آنان را پیروان موسی بن محمد (فرزند امام جواد (علیه السلام)) معرفی می نماید. [۱] این در حالی است که فرق الشیعة ضمن آن که اشاره ای کوتاه به این گروه دارد ولی از عنوان مبرقعیه استفاده نمی کند. فرق الشیعة می نویسد: «پیروان محمد بن علی [۲] پس از او به امامت فرزند و وصی ایشان، علی بن محمد (امام هادی علیه السلام) گرویدند و همگی بر این امر متّفق بودند جز اندکی از ایشان که به امامت موسی بن محمد قائل شدند. ایشان نیز بر این عقیده باقی نمانده و پس از مدتی کوتاه به امامت امام هادی (علیه السلام) بازگشتند و از امامت موسی جدا شدند. » [۳]

شایان ذکر است موسی بن محمد بن علی معروف به مبرقع از بزرگان شیعه است که در کوفه می زیسته و در سال 256 هجری قمری به قم هجرت می نماید. فرزندان وی با عنوان رضویون شناخته می شوند. درباره وی گفته اند که از ندیم های متوکل عباسی بوده و مانند ایشان لباس سیاه می پوشیده است. محقق کتاب تاریخ قم در پاورقی این کتاب به طور مفصّل می کوشد ثابت کند که اولین کسی از سادات رضویه که به قم آمده است محمد بن موسی بن محمد است، و نه موسی بن محمد بن علی معروف به مبرقع. [۴] [۵]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص386
  2. امام جواد (علیه السلام)
  3. فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص92
  4. تاریخ قم، به تحقیق محمدرضا انصاری قمی، ص572
  5. رجال استرآبادی، ص349