مبتولیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه مصر. [۱]

مرحوم محمد جواد مشکور بدون ذکر سند معینی به این مطلب اشاره کرده است. اما با توجه به آن چه در ذیل این فرقه نگاشته، در نام این فرقه تصحیف صورت گرفته و صحیح آن متبولیه [۲] است که در کلمات لویی ماسینیون مورداشاره واقع شده است.

رک: متبولیه.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص317
  2. به تقدیم تاء بر باء