مبتوره

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان بُتریه.

از زیدیه.

محمد جواد مشکور به نقل از نسخه ای خطی به نام الفرق و التواریخ ایشان را اصحاب کثیر الابتر ملقب به کثیر البتری معرفی می کند. [۱] هم نام فرقه و هم نام کثیر النواء در این کتاب به اشتباه ضبط شده است.

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص386