مؤنسیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از مؤیسیه)
پرش به: ناوبری، جستجو

(یا: مؤیسیه )

از معتزله.

شهفور اسفراینی در التبصیر فی الدین در ضمن بیان فرقه های معتزله، اجمالاً از این گروه نام برده ولی درباره ایشان، به مطلب خاصی اشاره نکرده است. [۱]

کتاب المعتزلة می نویسد: « مؤیسیه اتباع مویس (م:246هـ. ق) می باشند ولی چیزی بیش از این در شرح حال آن ها نمی دانم». [۲]

با توجه به آن که وفات بشر مریسی در سال 219هجری قمری می باشد، نمی توان مویسیه را مصحف مریسیه دانست.

شهفور اسفرايني در التبصير في الدين ، فرقه های معتزله را بيست فرقه معرفی کرده و می نويسد: «هر کدام از آن ها، بقيه را تکفير می نمايند.» اين بيست فرقه عبارتند از: واصلیه، هذلیه (ظاهراً هذیلیهعمرویه، نَظّامیه، اسواریه، معمریه، اسکافیه، جعفریه، بشريه مرداريه، هشاميه ثُماميه، جاحظیه، خابطیه، حماریه، خیاطیه، شحّامیه،اصحاب صالح قبّه، مؤنسيه، کعبیه، جُبّائیه و بَهشَمیه.

شهفور اسفرايني سپس می نويسد: «دو فرقه از ايشان از جمله فرق اسلام شمرده نمی شوند که عبارتند از حماریه و خابطيه.» (التبصير في الدين، شهفور اسفرايني، ص24) مخالفت شديد او با انديشه اعتزال در مواقع بسياری از کتاب وی مشهود است.

پانویس

  1. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص24
  2. المعتزلة، زهدی حسن جارالله، ص145