مأمونیه (مأمونیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد مقدسی در ضمن بیان فرقه هایی که معنای اسم آن ها، در میان فرقه های مختلف، متفاوت است، می گوید: « مرجئه پیش اهل حدیث، کسی است که عمل را از ایمان مؤخر بدارد و نزد کرامیه، کسی است که وجوب اعمال را نفی کند و نزد مأمونیه، کسی است که در ایمان توقف کند[یعنی بگوید: نمی دانم آیا عمل جزء ایمان هست یا نه] و در نزد اصحـاب کلام، کسی است که دربـاره مرتکبین کبائر توقف کند و قـائل به منـزلة بین المنزلتین نشود». [۱]

آیت الله سید مهدی روحانی در دست نوشته های خویش به « الفرق بین الفرق، صفحه 70» اشاره کرده است ولی چنین مطلبی در این کتاب یافت نشد.

پانویس

  1. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص45