لَفظیه (ازاهل حدیث پیروان کرابیسی)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از اهل حدیث.

مطهر مقدسی، با معرفی این نام، ایشان را پیروان حسین کرابیسی معرفی کرده است. ایشان بر این باور بوده اند که حتی تلفظ به قرآن مخلوق نیست. [۱] بنابر این معنی، می توان گفت لفظیه همان احمد بن حنبل و کرابیسی و اتباع ایشان هستند.

نکته حائز اهمیت آن است که نقل قول های مقدسی چندان قابل اعتنا نیست.

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص149