لعل شهبازیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه سهروردیه در هند.

پشمینه پوشان می نویسد: لعل شهبازیه از صوفیه هند و از فروع سهروردیه و منسوب به لعل شهباز قلندر مرندی است. مؤلف چَشتیه می نویسد: «برخی پیروان لعل شهباز را از صوفیه بی شریعت و بی اعتنا به فرایض و اعمال شرعی دانسته و نسبت استعمال مواد مخدر و شراب خواری به آن ها داده است، در حالی که در اصل خود لعل شهباز مردی متقی و پارسا بوده است. از مشخّصه این طریقه پوشیدن لباس قرمز است. لال شهباز لعل در زبان اردو به لال تبدیل شده است. عارف بزرگ، مردی متقی بود که به مسلک قلندریه متمایل گردید و در عشق به خدا چنان مستغرق شد که از علایق دنیوی و امور دینی که باعث حجاب وی می گردیده بی پروا شد. » [۱]

پانویس

  1. پشمینه پوشان، علی سیدین، ص288