لایوبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة شیعه.

محمد جواد مشکور به نقل از مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، این فرقه را ایوبیه نام داده درحالی که در کتاب مذکور، نام این فرقه لایوبیه ضبط شده است. این کتاب ایشان را اصحاب جالوت قمی معرفی کرده است. [۱]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص84 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص212