قصّاصون

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

(یا: قصّاص)

در قـرن اول هجـری قمری چنین مرسـوم شد که در مسـاجد و محافل جماعتی به نام قصاصون تاریخ انبیاء و غزوات اسلام و سائر تواریخ را برای مردم حکایت می کردند و از مشاهیر آنان محمد بن کعب قرظی و عطاء بن یسار بودند. [۱]

در تعلیقات کتاب الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری او عصر النهضة فی الاسلام به نقل از گلدزیهر در کتاب دراسات اسلامیة شرح مفصلی درباره قصاصون مطرح شده است. [۲]

پانویس

  1. المعارف، ابن قتیبه، ص441و458
  2. الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری او عصر النهضة فی الاسلام، آدام متز، ج2، ص146 به نقل از دراسات اسلامیه، ج2، ص161 و 170