قاهریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از سهروردیه. [۱]

محمد کریم خراسانی در التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة، پس از آن که فرقه سهروردیه را از سلسله های منشعب شده از سلسله معروف کرخی معرفی می کند، می نویسد: « سهروردیه چهار فرقه اند: عَمّاریه، قطبیه، قاهریه، عبداللهیه» [۲]

رک: سهروردیه.


پانویس

  1. التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة، محمد کریم خراسانی، ص75
  2. التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة، محمد کریم خراسانی، ص75