فراخانیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ایشان پیروان لوئیس فراخان می باشند.

مانع بن حماد جهنی در الموسوعة المیسّرة فی الأدیان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة می نویسد: « فراخانیه از فرقه های باطنیه است که در ایالات متحده آمریکا شیوع داشته و پیروی از عقاید اُلیجا محمد می نماید. مؤسس این فرقه لوئیس فراخان است در خانواده ای اهل موسیقی به دنیا آمد که اصل ایشان به جزایر کارائیب برمی گردد. وی در سال 1956میلادی به فرقه الیجا محمد وارد شد و پس از جدایی مالکوم ایکس از الیجا محمد، به عنوان ناطق اول از سوی الیجا محمد منصوب گردیده و لقب فراح خان یافت ولی پس از کشته شدن الیجا محمد جانشین او فراخان را از همه مناصب خویش عزل نمود. فراخان پس از آن، نبوت الیجا محمد را منکر شد و به پایه ریزی تشکیلاتی جدید مبتنی بر اندیشه های اوّلیه الیجا محمد همت گمـارد و در 1981 میلادی تـوانست تشکیلات اُمة الاسلام را بازسـازی نموده و اکثـر طرفداران الیجا محمد را به گرد خویش درآورد. فراخان اکثر تعالیم الیجا محمد به جز بخش اندکی را پذیرفته است. برخی از این عقاید را می توان چنین برشمرد: خداوند خویش را خلق کرده است، یکی از خدایان سیاه به نام یعقوب انسان سفیدپوست را خلق کرد. محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله) تنها نسبت به اعراب رسالت دارد و الیجا محمد پیامبر خداوند برای سیاه پوستان و آخرین پیامبران است. انسان سفیدپوست شیطان است. بعد از مـرگ قیـامتی در کار نیست و بعث عبـارت است از بیداری روحـانی و این جـز با شناخت الیجا محمد ممکن نیست. فـراخان بر این عقاید چند عقیـده دیگر را افـزود. بعضی از آنهـا چنین است: الیجا محمد همـان عیسی مسیح (علیه السلام) است؛ الیجا محمد نمرده و زنـده است بلکه خداوند او را به دنیا بازخواهد گرداند؛ او مالک جهان و خالق آن است. وی تـأویلاتی درباره آیات قرآن اعمـال کرده است. » [۱]

رک: بلالیون، اُمة الاسلام.

پانویس

  1. الموسوعة المیسّرة فی الأدیان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة، مانع بن حماد جهنی، ج1، ص365