سوفسطائیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کتاب هفتاد و سه ملت، سومین فرقه از فرق اسلام را، سوفسطائیه نام می دهد و اعتقاد ایشان را چنین معرفی می کند که آنان تمام کائنات را خیال اندر خیال می دانند. [۱] کتاب مذکور که با مقدمه و تصحیح مرحوم دکتر محمد جواد مشکور در تهران چاپ شده، به اعتقاد مصحح کتاب، از جمله رساله هایی است که در قرن هشتم هجری قمری به رشته تحریر درآمده است. نام اصلی کتاب «هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب» است که مصحح، آن را بر روی کتاب نهاده است و نام نویسنده کتاب نیز معلوم نمی باشد. مرحوم مشکور مدعی است که از سبک عبارت و ساختمان جملات برمی آید که نویسنده کتاب، از اهالی تبریز است. کتاب به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده و در آن، فرقه های اسلامی به هفتاد و سه ملت تقسیم شده اند.

مرحوم آیت الله روحانی در جای جای کتاب حاضر، در اعتبار کتاب هفتاد و سه ملت تردید کرده اند.

باید توجه داشت که کتاب مذکور، هیچ اعتباری ندارد و تنها برای آن که به عدد هفتاد و سه نائل شود، نام هایی را ذکر کرده است و این در حالی است که فرقه های معروفی را نیز از قلم انداخته است. محمد محی الدین در پاورقی الفرق بین الفرق می نویسد: « سوفسطائیه سه فرقه اند: عنادیه، لا أدریه و عندیه » [۲]

پانویس

  1. هفتاد و سه ملت، ص18
  2. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص348