ربعیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

مصحّف بزیعیه.

از فرقه های شیعه که مطهر مقدسی نام آن را به این نحو ذکر کرده است. [۱] درحالی که با رجوع به آنچه در تفصیل این فرقه آورده [۲] می توان به مصحف بودن این نام، پی برد.

شریف یحیی الامین ایشان را ربیعه ضبط کرده که ظاهراً مصحف است. [۳]

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص124
  2. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص130
  3. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص149