خالدیه (از مرجئه قَدَریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مرجئه قَدَریه. [۱]

ایشان پیروان خالد می باشند و هم به ارجاء و هم به قدر معتقدند و می گویند: خدای تبارک و تعالی گناهکاران را داخل جهنم می کند ولی آنان را در آنجا باقی نمی گذارد، بلکه ایشان را پس از ورود به جهنم، بیرون آورده و به بهشت داخل می نماید. [۲]

پانویس

  1. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص24
  2. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص95