مطرفیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه.

ایشان در زمان های پیش منقرض شده اند. [۱] احمد بن یحیی بن مرتضی در المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، ایشان را از زیدیه جارودیه برشمرده و می نویسد: «ایشان اصحاب مطرَّف بن شهاب می باشند و با زیدیه در برخی از اصول مخالفند. ایشان را بسیاری از زیدیه تکفیر کرده اند. » [۲] وی در جای دیگر می نویسد که از ایشان کسی باقی نمانده است. [۳]، دائرة المعارف تشیع می نویسد: «ایشان پیروان مطرف بن شهاب هستند که از زیدیه جدا شده و در اصول دین گفتارهایی پدید آوردند چنانکه بیشتر زیدیه آنان را کافر می شمارند. » [۴]

پانویس

  1. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص194 / المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص91
  2. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص91
  3. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص91
  4. دائرة المعارف تشیع، ج12، ص286