حلسفیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه.

کتاب ثورة زید بن علی از کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین نقل می کند که حلسفیه از فرق پانزده گانه زیدیه می باشد. [۱]

این درحالی است که زین العابدین شیروانی ضمن این که از فرقه های پانزده گانه زیدیه یاد می کند، به جای حلسفیه، به فرقه ای با نام حنیفیه اشاره می کند. [۲]

به نظر می رسد، منبع شیروانی نیز کتاب مذکور بوده است.

مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی اشتباهاً حنیفیه را حنفیه ضبط کرده است.

پانویس

  1. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  2. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622