یزید بن عمر بن هبیره

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ابوخالد یزید بن عمر بن هُبیرة مُعَیة بن سکین فزاری، امیر عراق در زمان مروان حمار (م: 132هـ. ق) آخرین خلیفه اموی بوده است. وی در سال 87 هجری قمری به دنیا آمد و پس از شکست امویان در عراق، از کوفه گریخته و در واسط سنگر گرفت، ابوجعفر ـ بنا بر قولی ـ ابتدا به وی امان داده و پس از تسلیم وی را به قتل رسـاند. وی را فـردی شجـاع و سیاستمدار دانستـه اند. قتـل وی در سال 132 هجـری قمری و در حـالی که وی 45 سـال داشته، اتفـاق افتـاده است. [۱]


پانويس

  1. تـاریخ دمشق، ابن عساکر، ج69، ص127 / سیر اعلام النبلاء، محمد بن احمد ذهبی، ج6، ص405