گلشنیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

(یا: غلشنیه)

از صوفیه.

ایشان منسوب به شیخ ابراهیم غلشنی (گلشنی) می باشند.

وی در آذربایجان متولد شده و در تبریز تعلّم یافته است و چون شاه اسماعیل مذهب شیعه را در ایران مستقر کرد، از ایران فرار کرده و به قاهره آمده و طریقه گلشنیه را تأسیس می نماید. شیخ ابراهیم در سال 1533میلادی وفات کرده است. شعار آن ها چنین است که عمامه را به هشت پیچ می پیچند. [۱]

ظاهراً این کلمه معرّب گلشن است و لذا می توان گفت آن چه در المنجد آمده و ضبط این کلمه را به ضم غین و لام و سکون شین دانسته، صحیح نمی باشد.

لویی ماسینیون ایشان را همان روشنیه دانسته است و ایشان را فرعی از خلوتیه در آناطول معرفی می کند. [۲]

المنجد این فرقه را با عنوان غُلُشنیه ضبط کرده و حرف غین و لام را به ضمه آورده است. [۳]

پانویس

  1. المنجد فی الاعلام، ذیل ماده غلشنی
  2. دائرة المعارف الاسلامیة، ج15، ص185 و 181
  3. المنجد، ذیل ماده غلشنی