کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نویسنده این کتاب: حاجی خلیفه است که انتشارات: دارالفکر در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه ای که در تاریخ 1419هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.