کشفیه (از نام های عرفا و صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

یا اهل کشف.

این نام از نام های عرفا و صوفیه می باشد.

آیت الله سید مهدی روحانی در دست نوشته های خویش به مرجع مشخصی ارجاع نداده است.

رک: اهل کشف.

پانویس