کسبیه (از جبریه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از جبریه.

ایشان بر این باور بوده اند که بنده هیچ ثواب و عقابی کسب نمی کند. [۱]

ابن جوزی در تلبیس ابلیس جبریه را به دوازده فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: مضطربه، افعالیه، مفروغیه، نجاریه، مُتَأَنِّیه، کسبیه، سابقیه، حبّیه، خوفیه، فکریه، خسّیه و معیه. [۲] وی سپس به شرح هر یک از این فرقه ها می پردازد. ابن جوزی درباره فرقه کسبیه می نویسد: «ایشان می گویند عبد نه ثواب و نه عقاب را کسب نمی کند. » [۳]

پانویس

  1. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  2. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  3. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42