کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نویسنده این کتاب: محمد رضا ضمیری است که انتشارات: مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی، چاپ نیایش آن را به چاپ رسانیده که مکان نشر نامشخص است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه ای که در تاریخ پاییز 1382هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.