چراغ کشان

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

طرائق الحقائق در احوال شاه طاهر ایـن نـام را آورده است. [۱]

معصوم علی شاه در طرائق الحقائق، در بیان نامه ای که مخالفان شاه طاهر، برای تخریب او به شاه عباس نوشته اند می نویسد: «ارباب و کلانتران بلده از روی حسد، عریضه سراسر تهمت به شاه نوشتند که. . . ملحدان و چراغ کشان و محمودیان و زندیقیان بر او مجتمع گشته. . . » [۲] ظاهراً این نام دارای همان معنای تعریضی است که در چراغ سوندران مدّنظر است.

پانویس

  1. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ج3، ص136
  2. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ج3، ص136