پیرحاجاتیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

ایشان منسوب به پیر حاجات خواجه عبدالله انصاری می باشند. [۱]

آیت الله سید مهدی روحانی نام این فرقه را به نقل از « التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة » این گونه ضبط کرده در حالی که در این کتاب و در طرائق الحقایق که مأخذ این کتاب است، «سلسله پیرحاجات» مورد اشاره قرار گرفته ولی نام ایشان را پیرحاجاتیه ضبط نکرده است. [۲]

پانویس

  1. التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة، محمد کریم خراسانی، ص75
  2. التنبیهات الجلیة فی کشف اسرار الباطنیة، محمد کریم خراسانی، ص75 / طرائق الحقایق، معصوم علی شاه، ج2، ص307