پَدری

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

پدري (padri) در زبان اندونزیایی به معنای راهب مسیحی است، دائرة المعارف الاسلامیة علت نامگذاری این فرقه را به این نام چنین معرفی کرده است: این گروه با استعمارگران هلندی مبارزه مي‌کرده و مسلمان بوده اند، و مردم سوماترا برای آن که بتوانند با اروپا یی‌ها مفاهمه کامل ایجاد کنند، در پاسخ به استعمارگران که از علت وقوع مبارزات اسلامی و رهبری آن سؤال مي‌نمودند، نام پدری را در معنای روحانی دینی و مردان دین مدار به کار گرفته و در جواب به کار مي‌برده اند. اما وجه نام گذاری ایشان به اورنگ پوتیه (مردان سفید) آن است که مبارزین ضد استعمار در اندونزی،

برای تشابه به عادات مسلمانان سلف، لباس‌های سفید مي‌پوشیدند. در اوائل قرن نوزدهم گروهی از مسلمانان که برای مناسک حج به مکه رفته و با جریانات وهّابی آشنایی یافته بودند، پس از مراجعت به سوماترا، سعی در ترویج احکام اسلامی نمودند. ایشان در این امر با عادات حرام که بین مردم رواج یافته بود، از قبیل شرط بندی بر سر مبارزه خروس‌های جنگی، شطرنج، شرب مسکرات و کشیدن مواد مخدر، به مقابله پرداختند. ایشان از مردان خواستند تا ریش‌های بلند بگذارند و لباس‌های سفید به نشانه مسلمانان عرب بپوشند. ایشان همچنین در مبارزه با ربا سخت گیری کرده و بر حجاب پای مي‌فشردند.

در این مسیر دو تن از علمای منطقه با ایشان همراه گردیدند: نخست یکی از شیوخ صاحب نفوذ صوفیه به نام توانکو کونه توه و دیگری یکی از فقها به نام توانکو نان رنتجه.

اما نخستین اختلاف میان این دو در اجرای احکام ارتداد تارک الصلاة رخ نمود که شیخ صوفی مسلک، با اجرای حد بر تارک الصلاة مخالفت نمود و همین امر موجب شقاق این دو فرد و در نتیجه جدایی میان توانکو نان رنتجه از یک سو و اکثر عالمان دینی از سوی دیگر شد.

اما ظاهراً توفیقات جریان سلفی رو به کاستی نمی گذارد و این جریان بر مناطق بسیاری سیطره مذهبی و سپس سیطره قضایی مي‌یابد. نان رنتجه درسال 1832میلادی وفات مي‌یابد و در همان سال هم نیرو‌های هلندی سوماترا را اشغال مي‌کنند.

جریان اورنگ پوتیه که رهبران محلی متعددی داشته به نبرد با اشغالگران مي‌پردازد و حتی برای مبارزه با ایشان با انگلستان هم وارد مبارزه مي‌شود. در این ایام رهبری مبارزات را فردی به نام توانکو احام به عهده داشته است. به هر حال به واسطه اختلافات زیاد داخلی حرکت استقلال طلبانة اورنگ پوتیه به نتیجه نمی رسد. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف الاسلامیة، ج3، ص449