کاربران بسته‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
 
 
 
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای بستن دلیل
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۳۸ 45.132.207.146 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۴ 196.196.224.222 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ 87.247.143.10 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ 45.120.50.26 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ 45.120.51.21 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ 45.79.238.180 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ 45.120.50.78 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ 5.157.27.4 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ 46.29.250.245 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۹ 5.157.56.51 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۶ 45.138.159.68 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۴ 193.5.28.155 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۰ 91.241.183.118 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ 196.196.224.67 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۳ 196.242.84.17 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۲ 185.211.42.242 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۲ 45.120.51.180 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۲ 185.104.218.39 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۲ 196.242.84.13 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۸ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۸ 196.247.224.202 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۲۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۱۴ 196.247.168.126 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۷ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۴ 196.245.246.57 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۱ 196.247.162.178 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۹ 196.247.160.252 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ 196.245.159.89 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۸ 196.245.216.28 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۴ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۰۴ 31.40.202.250 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۶ 196.245.247.48 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۳ 196.245.187.240 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۲ 196.245.161.61 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۲ 196.247.224.53 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۲ 196.247.40.114 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۹ 176.53.173.186 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۳ 196.245.157.199 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۳ 196.245.161.53 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۴ 196.247.224.225 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۳ 196.245.247.19 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۸ 196.196.34.7 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۱۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۳۳ 185.104.219.79 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۹ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۹ 92.119.162.89 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۹ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۹ 5.183.129.254 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۵ 196.245.246.56 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۵ 196.196.34.29 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۷ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۷ 196.247.168.135 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۱ 196.247.162.205 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۱ 196.247.224.146 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۰ 196.245.175.176 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۹ 185.128.214.123 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۶ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۹ 109.69.108.210 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
‏۵ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۵۶ 196.245.159.23 (بحث) بی‌پایان Admin (بحث | مشارکت‌ها) امکان ایجاد حساب مسدود است، نمی تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند درج چرندیات یا نوشته‌های بی‌معنا در صفحات
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر