ولیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

سرجان ملکم در تاریخ ایران این فرقه را از زمره صوفیه برشمرده و عقیده آنان را چنین برمی شمارد: «ایشان خود را در صفات الهی شریک و دعوی احیای اموات و اماته احیاء کنند و به تأسی ذات واجب، خود را از زن و فرزند و جا و مکان بی نیاز دانند و به این امور زندگی سر فرو نیارند.» [۱] با توجه به این که مطالب تاریخ ایران در بسیاری موارد برگرفته از حدیقة الشیعة است و با توجه به شباهت مطالب این فرقه با آنچه در ذیل ولائیه آوردیم به نظر می رسد این فرقه همان ولائیه است و در عبارت یکی از دو کتاب تصحیفی صورت گرفته است. [۲]

پانویس

  1. تاریخ ایران، سرجان ملکم، ج2، ص137
  2. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص579