معاویه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة و کیسانیه.

ایشان پیروان عبدالله بن معاویه می باشند. وی به تناسخ قائل بوده و انبیاء را خدا می دانسته است. ایشان مدعی بوده اند که روح الوهیت از آدم تا خاتم (صلی الله علیه و آله )دور می زده و پس از خاتم (صلی الله علیه و آله) در علی علیه السلام و پس از او در محمد بن حنفیه و پس از او در ابوهاشم و سپس در عبدالله بن معاویه بوده است. [۱]

بنابر آن چه از ایشان می دانیم، می توان گفت ایشان همان حارثیه اند.

رک: حارثیه، ریاحیه.

پانویس

  1. المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص42