مخترعه (از جارودیه زیدیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه جارودیه.

احمد بن یحیی بن مرتضی می نویسد جارودیه به سه فرقه مطرفیه، حسینیه و مخترعه تقسیم شدند. دو فرقه اول منقرض شده و تنها مخترعه باقی مانده اند. مصحح کتاب نام مصحف این فرقه را مخدعه ضبط کرده است. [۱] ابن مرتضی در تشریح عقاید مخترعه می نویسد: «ایشان قائل به امامت علی علیه السلام به نص خفی می باشند و خلفا را در تقدم بر علی (علیه السلام) و مخالفت با نص مذکور خطاکار می شمارند. ولی در این که آن ها را به فسق متهم کنند، توقف کرده اند. ایشان را مخترعه نامیده اند چرا که می گویند خداوند اعراض را در اجسام اختراع نمود. پس به طبایعشان حاصل نمی شوند. و این همانند گفتار مطرفیه است. » [۲]

پانویس

  1. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص92
  2. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص92