محروقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان حرقیه. [۱]

هفتاد و سه ملت می نویسد: «محروقیه گویند کافران را عذاب نباشد و آتش دوزخ کجا امان دهد کفاران را که دم از پیکار زنند. آتش دوزخ در ایشان گیرد و بسوزاند و خاکستر شوند و همان باشد و دیگر عذاب نبینند. » [۲]

آیت الله سید مهدی روحانی در موارد زیادی به بی ارزشی این کتاب اشاره کرده است.

رک: حرقیه.

پانویس

  1. هفتاد و سه ملت، ص54
  2. هفتاد و سه ملت، ص54