متّصلیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کتاب هفتاد و سه ملت آورده است: «متصلیه گویند هم چنانکه درخت سیراب دارد و در بیخ و برگ و ساق و شاخ و میوه و گل و خار رود، عالم را سراسر درختی تصور کن و ذات بیچون در همه جا ساری و جاری و متصل. . . منفصلیه گویند خدای تعالی با عالم پیوندی ندارد و از همه موجودات مبرا است و منفصل. و به هیچ وجه متصل نیست». [۱]

پانویس

  1. هفتاد و سه ملت، ص32