مترفیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کتاب هفتاد و سه ملت آورده است: « مترفیه گویند آدمیان مهمانانند در دعوت خانه دنیا، از شرق عالم تا غرب عالم مهمانخانه خداست، سفره نعمت انداخته و سماط درکشیده. . . حاشا که نعمت را حساب کنند یا عتابی فرماید. و این حدیث را دلیل و تمسک خود ساخته اند. قال النبی صلی الله علیه و آله : الناس اضیاف الله تعالی». [۱]

موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة عقیده ایشان را چنین برمی شمارد: «ایشان می گویند انسان در این دنیا باید در ناز و نعمت زندگی کند. مردمان مهمان خدا هستند و باید با کرامت زندگی کنند. ایشان به روایت: الناس اضیاف الله تعالی فلا حساب علیهم، تمسک کرده و آن را چنین تفسیر می کنند که اگر کسی در لذات زندگی کرد هیچ حسابی بر او نیست. » [۲]

پانویس

  1. هفتاد و سه ملت، ص40
  2. موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص567