مُتَأَنِّیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از متانیه)
پرش به: ناوبری، جستجو

از جبریه. [۱]

ابن جوزی در تلبیس ابلیس جبریه را به دوازده فرقه تقسیم می کند که عبارتند از: مضطربه، افعالیه، مفروغیه، نجاریه، مُتَأَنِّیه، کسبیه، سابقیه، حبّیه، خوفیه، فکریه، خسّیه و معیه. [۲] وی سپس به شرح هر یک از این فرقه ها می پردازد. ابن جوزی درباره فرقه مُتَأَنِّیه می نویسد: «ایشان می گویند هرچه بر قلبت می گذرد انجام ده و آنچه در آن خیر یافتی را به جای آور. » [۳]

عبدالمنعم حفنی نیز می نویسد: «ایشان می گویند انسان آن چه مقدور است را انجام می دهد. پس اگر در وضعیتی بودی که درباره خود متحیر بودی، تأنّی داشته باش». [۴]

پانویس

  1. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص239
  2. تلبیس ابلیس، ص42
  3. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص42
  4. موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص565