مباحیه (از صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه. [۱]

مقدس اردبیلی ایشان را فرقه هفتم از صوفیه معرفی کرده و می نویسد: «ایشان مانند واصلیه گویند همه چیز بر عارف مباح و حلال است. امر به معروف و نهی از منکر در مذهب ایشان باطل است و بردن و خوردن مال مردم به دزدی و هر وجه دیگر که باشد حلال دانند و جمیع فروج را بر خود مباح می دانند. حتی وطی مادر و خواهر و پسر و دختر خود. و گویند شک و یقین هر دو حجاب راه است. » [۲]

پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص101 / حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص580 / الفکر الشیعی و النزعات الصوفیة حتی مطلع القرن الثانی عشر، کامل مصطفی الشیبی، ص123
  2. حدیقة الشیعة، مقدس اردبیلی، ص580