مؤمنه ها

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوجه .

عزیز احمد در تاریخ تفکر اسلامی در هند ایشان را از خـوجه معـرفی کرده و می نویسد: « مؤمنه ها یک گروه شیعـی هستند که در میان جامعه تجـاری در بمبئی و گجرات به سـر می برند و تا حدودی هندو شده اند. » [۱]

پانویس

  1. تاریخ تفکر اسلامی در هند، عزیز احمد، ص39