لباب الانساب

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نویسنده این کتاب: ابن فند و به تحقیق: سیدمهدی رجائی است که: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی در قم آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که در تاریخ 1410هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.